Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Hepatit B skiljer sig från de övriga virala hepatiterna beträffande genomet. Vad stämmer?

Hepatit B smittar via kroppsvätskor. De flesta läker ut sin hepatit B utan problem men en del blir kroniska bärare. Vanligare att bli kroniskt infekterad om man är yngre (spädbarn 90 %) vid det akuta insjuknandet. Totalt 2 miljarder är seropositiva för hepatit B och 400 miljoner är kroniska bärare. Virionet har dsDNA, ikosaedral kapsid och yttre hölje. Komplicerat virus.

1 253 114 rätt besvarade frågor - 10 025 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in