Termin 6    CREN    Fråga 1130

Resonium bör användas när... ?

Resonium innehåller jonbindaren natriumpolystyrensulfonat. Denna jonbindare binder kaliumjoner i mag-tarmkanalen vilket gör att kalium i födan inte absorberas i lika stor utsträckning. Läkemedlet finns i pulverform och blandas med vatten för oralt intag eller rektal tillförsel. Kan även blandas med annan mat för oralt intag.

Indikationer är bland annat akut och kronisk njurinsufficiens med hyperkalemi.

0%
0 av 190 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 190 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in