Termin 6    ERL    Fråga 788

Vilket symtom syns oftast INTE vid hypotyreos?

Typiska symtom vid hypotyreos är t.ex. viktökning (inte viktnedgång), trötthet, frusenhet, låg puls (bradykardi) och förstoppning.

Viktnedgång ses istället ofta vid hypertyreos

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in