ERL    Fråga 770

Vilken av följande sexuellt överförbara sjukdomar räknas inte till de allmänfarliga sjukdomarna?

Hantering av patienter med allmänfarliga sjukdomarna styrs av smittskyddslagen. Den reglerar bland annat hur behandlande läkare och smittad patient ska agera.

0%
0 av 179 rätt besvarade frågor

Öva på Endokrin-Reproduktion-Livscykeln (ERL) från samtliga terminer

Här har vi samlat 179 st flersvarsfrågor på temat Endokrin-Reproduktion-Livscykeln från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in