Termin 9    NSPR    Fråga 1454

Vilket av följande läkemedel använder du i första hand för att häva ett status epilepticus som pågått i 15 minuter?

I första hand används Stesolid (diazepam) eller Ativan (lorazepam) för att häva ett status epilepticus. Om anfallet inte upphört av denna initiala behandling kan man prova med Pro-Epanutin (fosfenytoin), Keppra (levetiracetam) eller Ergenyl (natriumvalproat).

0%
0 av 142 rätt besvarade frågor

Öva inför K9-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 142 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K9 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in