Resurser

Här har vi samlat kompendier, sammanfattningar och andra filer som kan vara bra att ha inför tentorna.

K1 K2 K3 K4 K5

K1

Anatomi + histologi-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Anteckningar, K1

Anteckningar till föreläsningar och liknande från K1 (VT18). Mycket av det som står kommer direkt från föreläsningarnas bilder och text medan resten är sådant som föreläsaren berättat utöver detta. Tänk på att missförstånd och fel kan förekomma.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-12-20

BG-fall (VT18)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll. Dokument omfattande BG-fall 1 och 2 är borttagna då de saknar substantiellt värde medan BG-fall 19 är en annan typ av uppgift som inte fungerar att skriva ett dokument om. I flera av dokumenten hänvisas till bilder, dessa finner ni troligen i "Del 1" av BG-fallet på lisam.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-07-18

ERL-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Förtydligande av lärandemål

Inklusive kommentarer angående vilka föreläsningar, basgruppsfall och övriga moment som kan kopplas till respektive mål. OBS - alla moment finns inte representerade. Föreläsningarna är numrerade, för att hitta rätt föreläsning, se "Anteckningar, K1" här på resurssidan.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2018-06-01

Gen-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

GNM-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2019-11-05

PU + VT-tentafrågor

Stort tack till Stefan Albrektsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som Powerpoint

K2

Anatomi - Testa dig själv

Väldigt omfattande anatomisjälvtest gjort av Elna Söderholm.


Ladda ned som Powerpoint

Senast uppdaterad: 2019-10-01

BG-fall (HT18)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-08-01

CREN-tentafrågor

Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Föreläsningsanteckningar - K2

Innefattar anteckningar från alla föreläsningar under K2 (HT18). Ursprungligen av Jonas Thulin, redigerade och digitaliserade av Joakim Alm. OBS - tänk på att en del information kan vara missvisande eller direkt felaktig på grund av missuppfattningar från författarens sida.


Gå till Google Drive

IBI-tentafrågor

Tack till Kim Abdulamir som sammanställt dessa tentafrågor.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Kompendium - T2

Tack till Emelie Sandelius som författat detta kompendium. Notering: tänk på att fel och missförstånd som vanligt kan förekomma. Kompendiet är inte 100 % heltäckande.


Ladda ned som PDF

NSPR-tentafrågor

Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-03-21

Praktiska tentan - Facit och exempel

En samling tidigare stationer från praktiska tentan samt tillagda förklaringar och svar.


Gå till Google Drive

Senast uppdaterad: 2019-07-25

Tenta-p-schema

Tack till Axel Lihagen som lagt ned sin tid, energi och kraft på att sammanställa detta tenta-p-schema.


Ladda ned som PDF

K3

BG-fall (VT19)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2019-05-12

Blandade tentafrågor - T3 (HT15-HT16)

Tack till Okänd sammanställare. Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta HT15, omtenta HT15, ordinarie tenta VT16, omtenta VT16, ordinarie tenta HT16 och omtenta HT16. OBS - FoF (s. 54 - 67 är inte relevanta för nya K3).  


Ladda ned som PDF

Blandade tentafrågor - T3 (VT12-HT13)

Tack till Ebba Bagge som sammanställt dessa tentafrågor. Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta VT12, omtenta VT12, ordinarie tenta HT12, omtenta HT12, ordinarie tenta VT13, omtenta VT13, ordinarie tenta HT13 och omtenta HT13. OBS - "professionellt och vetenskapligt förhållningssätt" (s. 72 - 86) är inte relevanta för nya K3.


Ladda ned som PDF

Blandade tentafrågor - T3 (VT14-VT15)

Tack till Ellen Ingvarsson som sammanställt dessa tentafrågor. Innehåller tentafrågor från alla teman från ordinarie tenta VT14, omtenta VT14, ordinarie tenta HT14, omtenta HT14, ordinareie tenta VT15 och omtenta VT15. OBS - "professionellt förhållningssätt och vetenskap" (s. 64 - 74) är inte relevanta för nya K3.


Ladda ned som PDF

CREN-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

Gen-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

PU-tentafrågor (nya läroplanen)

Stort tack till Alicia Bertilsson som har lagt ned sin tid och energi till att sätta ihop denna sammanställning.


Ladda ned som PDF

Tentakompendium

Tack till Louise Abrahamsson som författat detta kompendium. Notering: tänk på att fel och missförstånd som vanligt kan förekomma. Kompendiet är inte 100 % heltäckande. OBS - PU saknas.


Gå till Google Drive

K4

BG-fall (HT19)

Författad av Jonas Thulin. OBS - var som vanligt kritiska när ni läser vad andra studenter skrivit, en del fel har med stor sannolikhet smugit sig in. Självklart inte heltäckande, men jag hoppas och tror (ja, till och med vet) att man kommer långt med detta innehåll. En del BG-fall består mest av bilder och dessa bilder kommer ofta då från föreläsningar. En bild säger mer än tusen ord??


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Förtydligande av lärandemål

Inklusive kommentarer angående vilka föreläsningar, basgruppsfall, seminarier, labbar och övriga moment som kan kopplas till respektive mål. OBS - alla moment finns inte representerade.


Gå till länken

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Tenta-p-schema

Perfekt inför tenta-p. Skriv ut och bocka av dina framsteg för varje dag.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-12-14

Tidigare tentafrågor

Ett händigt dokument med tidigare tentafrågor sorterade efter tema. Perfekt att öva på.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2019-12-14

K5

Kompendium, K5-neuro

Författat av David Homelius.


Ladda ned som PDF

Senast uppdaterad: 2018-10-01
Logga in