IBI    Fråga 158

NK-celler dödar celler som...

NK-celler känner igen celler som saknar MHC klass I-komplex och dödar dessa celler genom att initiera apoptos.

0%
0 av 168 rätt besvarade frågor

Öva på Immun-Barriär-Infektion (IBI) från samtliga terminer

Här har vi samlat 168 st flersvarsfrågor på temat Immun-Barriär-Infektion från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in