Termin 3    CREN    Fråga 1409

Hur utöver statiner sin funktion?

Statiner binder och hämmar HMG-CoA-reduktas. HMG-CoA-reduktas är ett enzym som katalyserar det hastighetsbegränsande steget i syntesen av kolesterol. Hämning av detta enzym leder således till nedsatt kolesterolproduktion i hepatocyterna och lägre VLDL-nivåer i blodbanan. Detta leder i sin tur till ökat antal LDL-receptorer på hepatocyternas cellmembran och ökat upptag av LDL. Nivåerna av skadliga serumlipider sjunker därmed.

Vanliga statiner i Sverige är Simvastatin, Atorvastatin och Rosuvastatin.

Indikationer är hyperkolesterolemi samt prevention (primär eller sekundär) av kardiovaskulär sjukdom. Statiner tas i tablettform.

Verkningsmekanism för statiner

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket K3-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in