CREN    Fråga 457

Vilka proteinstrukturer är viktiga för att binda samman hjärtmuskelceller och håller öppna förbindelser mellan cellernas cytoplasma så att hela hjärtat kan kontrahera effektivt, som en enhet?

Gap-junctions består av connexoner som i sin tur byggs upp av sex stycken connixinenheter. När de är öppna delar cellerna som står i förbindelse med varandra cytoplasma och får förmågan att agera som "en enhet".

0%
0 av 350 rätt besvarade frågor

Öva på Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar (CREN) från samtliga terminer

Här har vi samlat 350 st flersvarsfrågor på temat Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in