NSPR    Fråga 135

Vilken gliacelltyp finns inte i CNS?

Satellitceller finns i det perifera nervsystemet och bildar ett skyddande lager runt nervceller i spinala ganglion och autonoma ganglier.

0%
0 av 291 rätt besvarade frågor

Öva på Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse (NSPR) från samtliga terminer

Här har vi samlat 291 st flersvarsfrågor på temat Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in