Gen    Fråga 1029

Vad av följande är INTE ett kännetecken för amyloidos?

Alfa-helixar är inte kännetecken för amyloidos.

Det amyloida placket består av monomerer med beta-pleated sheets som ordnas till stora, grenade fibriller. Placket färgas in rött med Kongorödfärgning.

0%
0 av 211 rätt besvarade frågor

Generalist

Här har vi samlat 211 st flersvarsfrågor på temat Generalist från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in