PU    Fråga 432

Vad betyder ordet autonomi?

Inom hälso- och sjukvården i Sverige är autonomi ett särskilt viktigt begrepp. Det innebär i praktiken att patienten själv ska kunna vara med och bestämma över sin vård, till exempel tacka ja eller nej till olika behandlingar och läkemedel och därmed göra val som leder till de bästa konsekvenserna för patienten själv.

0%
0 av 73 rätt besvarade frågor

Öva på Professionell utveckling (PU) från samtliga terminer

Här har vi samlat 73 st flersvarsfrågor på temat Professionell utveckling från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in