GNM    Fråga 1084

När man utreder brist på folat/folsyra/vitamin B9 och kobalamin/vitamin B12 undersöker man ofta nivåerna av homocystein och metylmalonsyra. Vilket av följande påståenden stämmer?

Homocysteinnivåerna stiger både vid brist på folat och vid brist på vitamin B12 medan MMA-nivåerna (Från engelskans "MethylMalonic Acid") endast stiger vid brist på vitamin B12. Rätt alternativ är därmed "höga nivåer av homocystein och MMA talar för brist på vitamin B12 eller kombinerad brist på vitamin B12 och folat".

0%
0 av 169 rätt besvarade frågor

Öva på Gastro-Nutrition-Metabolism (GNM) från samtliga terminer

Här har vi samlat 169 st flersvarsfrågor på temat Gastro-Nutrition-Metabolism från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in