Termin 1    Gen    Fråga 81

En embryonal stamcell kan injekteras i en blastocyst för att på så sätt bidra till alla vävnader i djuret. Vilken färg på pälsen får en mus som genererats genom injektion av embryonala stamceller från en svart mus i en blastocyst från en vit mus?

Musen får delar av sin kropp från olika DNA vilket gör den fläckig. Och eftersom musen är vit och den (notera ensamma) stamcellen som injekteras är svart kommer musen bli vit med svarta fläckar.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in