VF    Fråga 899

Vad för specifikt tillstånd behövs när man genomför en läkemedelsstudie?

Tillstånd från Läkemedelsverket behövs vid kliniska läkemedelsprövningar och studier av medicinsk teknik.

Man behöver även ett tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för att bedriva forskning på människor.

0%
0 av 38 rätt besvarade frågor

Öva på vetenskapligt förhållningsätt (VF) från samtliga terminer

Här har vi samlat 38 st flersvarsfrågor på temat vetenskapligt förhållningsätt från läkarprogrammets alla terminer. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in