Termin 1    Gen    Fråga 755

Ett nyupptäckt protein predikteras ha en struktur som innehåller en domän som kallas zinkfinger. Vad kan man säga om den troliga funktionen hos detta protein?

Zinkfinger-proteiner har flera olika funktioner och en av dem är att interagera med DNA och RNA. Proteinet är byggt med aminosyror kring en central zinkatom. Proteinet binder till specifika DNA sekvenser.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in