K1    PU    Fråga 425

Tystnadsplikten är viktig, men ibland är det svårt att veta vad man får säga och vad man inte får säga. Vad av följande är INTE tillåtet?

Kollegor som är delaktiga i vården av en patient, föräldrar/förmyndare till en patient samt patienten själv har i de flesta fall rätt att ta del av känsliga patientuppgifter. Nära släktingar har det inte. Om en släkting till en av dina patienter ringer till dig kan det vara en god idé att vänligt svara att du på grund av tystnadsplikten varken kan bekräfta eller förneka att du vårdar personen ifråga.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 20 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in