Vad vill du öva på?

Öva inför tentan på läkarprogrammet - Med facit och utförliga förklaringar

Här har vi samlat hundratals riktiga och egenformulerade frågor från tidigare tentor, basgruppsfall och föreläsningar från LiU samt skrivit förklaringar till dessa. Allt är samlat i olika quizar du finner ovan. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!Quizarna innehåller frågor från alla läkarprogrammets teman

Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Immun-Barriär-Infektion Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse Alla frågor
Dagens fråga

Vilken bakterie är INTE en vanlig orsak till lunginflammation?

H. pylori orsakar främst magsår och hör sålunda inte hit. Övriga kan orsaka lunginflammation. Vanligaste patogenerna hos patienter som i grunden är friska är S. pneumoniae och H. influenzae. M. catarrahalis drabbar oftare de med KOL i botten. M. pneumoniae kan även den drabba tidigare friska individer, men symptomen tenderar att vara mildare än vid pneumoni orsakad av andra bakterier.

799 813 rätt besvarade frågor - 5 839 användare
I samarbete med Medicinska Föreningen i Linköping Medicinska Föreningen i Linköping
Logga in