Termin 1    GNM    Fråga 271

Vilket av följande är alltid involverat i biologiska oxidations-reduktions reaktioner?

Oxidation = En elektron förloras -> Ämnet blir mer positivt.
Reduktion = En elektron tillkommer -> Ämnet blir mer negativt

Därför blir det mest rimliga svaret "Överföring av elektron(er)". Övriga alternativ går det finna undantag på. T.ex. bildas det inte alltid vatten vid biologiska oxidations-reduktions reaktioner.

0%
0 av 66 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in