Termin 6    CREN    Fråga 1230

Hur många procent av lungcancerfallen i Sverige räknar man är associerade med rökning?

Man räknar med att tobaksrökning ensamt, eller i kombination med andra riskfaktorer, årligen orsakar cirka 90 % av alla lungcancerfall i Sverige.

Tobaksrökning ökar i varierande grad risken för de flesta typer av cancrar. Några andra prominenta exempel är cancer i esofagus, pankreas, njure och urinblåsa.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in