K6    CREN    Fråga 1023

Vilket protein spelar en avgörande roll för utvecklingen av anemi vid inflammation?

Hepcidin är en akutfasreaktant som produceras i levern vid inflammation. Proteinet blockerar ferroportin vilket gör att järn stängs inne i celler — främst i enterocyter, hepatocyter och makrofager. Detta leder till minskad tillgång på järn i erytrocytproduktionen och således till anemi.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 79 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 138 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in