Termin 6    ERL    Fråga 1397

Vilken läkemedelsklass tillhör Aclasta?

Aclasta är en bisfosfonat. Zoledronsyra är den aktiva substansen i läkemedlet. Bisfosfonater hämmar osteoklastaktiviteten i skelettet och minskar därför nedbrytning av ben. Aclasta används främst vid behandling av osteoporos, för att förebygga osteoporosrelaterade frakturer. Den intravenösa injektionen ges 1 gång per år. Samtidigt som behandling av osteoporos med Aclasta sker ska patienten även få behandling med vitamin D och kalcium (Kalcipos-D forte). Behandling med Alendronat bör inte överstiga 5 år, om inte starka indikationer finns. Detta då risken för allvarliga biverkningar som osteonekros i käken och atypiska lårbensfrakturer ökar.

Ett alternativ till Aclasta är Alendronat, som innehåller alendronsyra (en annan bisfosfonat). Denna ges istället i form av 1 tablett per vecka.

0%
0 av 37 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 193 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in