K6    ERL    Fråga 1150

Vilken kombination av tester och resultat kommer INTE kunna avgöra om en patient har diabetes mellitus?

Det finns 3 olika sätt att ställa diagnosen diabetes mellitus

1. Fasteglukos på över 7,0 mmol/l
2. Oral glukosbelastning på över 12,2 mmol/l kapillärt (11,1 mmol/l venöst)
3. HbA1c över 48 mmol/mol

Ska konfirmeras vid ytterligare ett tillfälle. Alltså två värden. Kan göras vid samma tillfälle, ex. HbA1c och fasteglukos eller HbA1c och OGTT.

Alternativt ett icke-fastande P-glukos (kapillärt > 12,1 mmol/l eller venöst > 11,0 mmol/l) och symtom på hyperglykemi.

Orala glukosbelastningen anses vara känsligast.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 23 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 128 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in