K6    ERL    Fråga 1399

Vad är kolekalciferol?

Kolekalciferol är vitamin D3, ett prohormon till aktivt vitamin D3 (1,25-dihydroxyvitamin D). Vid D-vitaminbrist (på grund av för lite solexponering, dåligt dietärt intag, dålig absorption eller vid vissa sjukdomar) ges kolekalciferol i form av kapseln Benferol. Ibland kan även aktivt vitamin D3 (kalcitriol) behövas och kan då ges i form av kapseln Rocaltrol.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 33 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 166 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in