Termin 6    Gen    Fråga 1218

Vad av följande är inte viktigt att uppmärksamma inför en DT-undersökning med kontrast?

Njurfunktion, eventuella nefrotoxiska LM, eventuell hjärtsvikt eller leversvikt, eventuell diabetes mellitus, hydreringstillstånd, eventuell njurtransplantation, eventuella systemsjukdomar med allvarlig allmänpåverkan etc. är faktorer som kan öka risken för kontrastmedelsutlöst nefropati (KMN). Dessa faktorer bör man ha koll på innan man skickar en patient på DT med kontrast. När remissen skickas tvingas man bl.a. fylla i om patienten har nedsatt njurfunktion eller diabetes mellitus.

Mag-tarmfunktion behöver man inte ta hänsyn till.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in