Termin 6    ERL    Fråga 1190

Vilka blodprover tar du för att bekräfta en misstanke om Addisons sjukdom?

Addisons sjukdom (primär binjurebarksvikt) innebär att tillverkningen av kortisol, aldosteron och androgener i binjurebarken är nedsatt. De viktigaste proven att ta akut är S-kortisol och P-ACTH, där kortisol är för lågt och ACTH oftast förhöjt.

0%
0 av 193 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 193 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in