Termin 6    Gen    Fråga 1180

Du tar artärblodgas på en patient som visar aB-Vätejonaktivitet (pH) 7,28 och aB-Bikarbonat (HCO3-) 12,3 mmol/L (ref: 20-27). Vilket tillstånd har patienten sannolikt drabbats av?

Eftersom pH är sänkt rör det sig om en acidos, normalt är 7,38-7,47. Och eftersom bikarbonat också är sänkt pekar det på en metabol acidos.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in