Termin 6    CREN    Fråga 1149

Vad av följande bör INTE leda till polyuri?

Det är hyperkalcemi, och inte hypokalcemi som leder till en ökad diures.

Vid hyperkalcemi och diabetes mellitus typ I och II ökar mängden lösliga molekyler i primärurinen vilket har en osmotisk effekt, vilket leder till att urinvolymen ökar. Hyperkalcemin kan även leda till njurskada vilket gör att njurarna tar upp vatten från primärurinen och urinvolymen ökar därmed ännu mer.

Vid post-akut tubulär nekros är de tubulära cellerna skadade och kan inte ta upp vatten från primärurinen vilket leder till att urinvolymen ökar.

Vid diabetes insipidus fungerar inte ADH-signaleringen som den ska och vattenupptaget från primärurinen minskar, vilket resulterar i större urinvolymer.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in