Termin 6    ERL    Fråga 1141

Vilket statusfynd är inte direkt kopplat till dehydrering?

Vanliga fynd vid dehydrering är:
* Nedsatt hudturgor och torr tunga - då cellerna förlorat vätska
* Lågt blodtryck (låg cirkulerande plasmavolym) och kompensatorisk hög men svag puls (försök att öka cirkulerande volymen).
* Blekhet (perifer vasokonstriktion) och har mörka ringar under ögonen (venerna blir mera framträdande).

Cyanos är inte direkt kopplat till dehydrering utan beror istället på nedsatt syresättning i blodet.

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in