Termin 6    CREN    Fråga 1136

Vilket antibiotikum är förstahandspreparat vid samhällsförvärvad pneumoni?

Till en patient som tål penicillin är Fenoximetylpenicillin/PcV förstahandspreparat vid samhällsförvärvad pneumoni.

Exempel på läkemedel med Fenoximetylpenicillin är Kåvepenin, Tikacillin och Peceve.

0%
0 av 193 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 193 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in