Termin 6    CREN    Fråga 1134

En vuxen patient som har en andningsfrekvens på 26/minut i vila har?

En normal andningsfrekvens är på mellan 12-20/min - Eupné.
Takypné = > 20/min (25/min enligt vissa definitioner)
Bradypné = < 12/min
Ortopné hör inte hit utan är andnöd som uppstår när man ligger platt på rygg vilket gör att man tvingas sova sittande.
Kanapé kan vara två olika sorters bröd eller bakverk, och hör sålunda inte heller hit.

Patienten har alltså takypné

0%
0 av 195 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 195 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in