Termin 6    CREN    Fråga 1118

SCORE för en patient ger ett värde på 3%. Patientens LDL-kolesterol ligger på 3,5. Ska patienten behandlas, och i sådana fall - hur?

Patienter med ett SCORE på mellan 1 och 4% har per definition en måttlig risk att dö av kardiovaskulär händelse inom de närmsta 10 åren. Här ska i första hand livsstilsintervention genomföras. Om LDL-kolesterol ligger på över 2,5 mmol/l efter livsstilsinterventionen rekommenderas lipidsänkande farmakologisk behandling, i första hand statiner.

0%
0 av 193 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 193 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in