Termin 6    CREN    Fråga 1114

Vad av följande är ett tecken på att en aortastenos är höggradig?

En höggradig, eller tät, eller uttalad aortastenos definieras som en aortaklafförträngning där ostiearean understiger 1 kvadratcentimeter. Andra definitionsmässiga mått för en tät aortastenos är en genomsnittlig systoliskt tryckskillnad på över 40 mmHg mellan vänster kammare och ascenderande aorta (högre kammartryck än aortatryck) eller en systolisk flödeshastighet över klaffen som överstiger 4 m/s.

Ett sensystoliskt crescendo är ett tecken på att aortastenosen är höggradig, liksom en dämpad andra hjärtton och en långsam och svag pulsstegring över karotiderna.

0%
0 av 181 rätt besvarade frågor
Välj vilket K6-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K6-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 181 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K6 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in