Termin 1    ERL    Fråga 95

Vad är det som gör att LH-toppen utlöses?

Här behöver vi bara minnas att små mängder Östradiol utövar en negativ feedback på LH-produktionen men en hög mängd utövar en positivt feedback. Fruktans värt ologiskt mig tyckligen men så är det. Rätt svar "Östradiol stiger kraftigt och utövar positiv feedback på LH"

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in