K1    ERL    Fråga 79

De Wolffska gångarna (ductus mesonephricus) och de Müllerska gångarna (ductus paramesonephricus) anläggs hos foster av både manligt och kvinnligt kön. Vad kommer ske med de Wolffska gångarna i närvaro av en Y-kromosom?

"De kraniala delarna kommer ge upphov till äggledare" är helt fel och "De kommer helt tillbakabildas" är vad som händer i kvinnor.

Rätt svar "De kommer differentiera till bitestikelgångar, sädesledare och sädesblåsor"

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 203 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: