Termin 1    Gen    Fråga 57

Vilken av följande processer kan påverka ”läsramen” i ett mRNA?

Läsramen är vilken nukleotid man börjar läsa vid. Om vi har slingan AUGGCCAUUC.... t.ex. så får vi helt olika aminosyror beroende på vart vi börjar:
Alt 1: AUG GCC AUU...
Alt 2: UGG CCA UUC...
Alt 3: GGC CAU UC...

Efter tre börjar vi om igen med en triplett mindre. Med detta utrett börjar vi kolla på alternativen:
"5´Capping" - Hör inte hit.
"Polyadenylering" - Poly-A-svans. Hör inte heller hit.
"Elongering" - Där mRNA-molekylen byggs. Känns inte riktigt rätt heller.
"RNA splicing" - Där pre-mRNA klipps till mRNA. Här kan det bli fel och läsramen kan påverkas.
"Transkriptions termineringen" - Precis vad det låter som. Slutet på transkriptionen. Påverkar ej läsramen.

Rätt svar är alltså RNA splicing.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in