Termin 1    ERL    Fråga 49

Vad händer med cervixsekretet under lutealfasen?

I lutealfasen vill vi inte ha in spermier så därför kan vi stryka de två alternativ som säger "lätt genomträngligt för spermier". Då är frågan om sekretet blir "tjockt, vitt" eller "tunt, trådigt, genomskinligt". Någonting med "tunt och trådigt" låter orimligt, rätt svar är "Cervixsekretet blir tjockt, vitt och ogenomträngligt för spermier"

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in