Termin 1    ERL    Fråga 49

Vad händer med cervixsekretet under lutealfasen?

I lutealfasen vill vi inte ha in spermier så därför kan vi stryka de två alternativ som säger "lätt genomträngligt för spermier". Då är frågan om sekretet blir "tjockt, vitt" eller "tunt, trådigt, genomskinligt". Någonting med "tunt och trådigt" låter orimligt, rätt svar är "Cervixsekretet blir tjockt, vitt och ogenomträngligt för spermier"

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in