K1    ERL    Fråga 48

I kvinnans ovarier bildas olika hormoner och efter ovulationen påverkas cervixsekretet. Vilket hormon har störst påverkan på endometriet under lutealfasen?

Progesteron, eller gulkroppshormon som den också kallas, utsöndras i lutealfasen som kommer efter follikelfasen och gör så att endometriet ej utsöndras som mens:

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: