Termin 1    ERL    Fråga 47

Testosteron kan omvandlas till östrogen via aromatas. I vilka celler saknas aromatas?

Här måste man känna till att sertoliceller har aromatas och leydigceller inte har det. Men frågan frågar i "vilka celler" vilket antyder på att det kan finnas fler som sakar dem. Fettceller vet vi har aromatas då tjocka kvinnor kan få ökade östrogen-nivåer som kan vara farligt. Då är frågan om leverceller har dem. Svaret är ja så rätt svar är endast Leydigceller.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in