Termin 1    PU    Fråga 429

Vilken är INTE en av de tre prioriteringsprinciperna?

Det finns ingen princip som säger att man ska prioritera patienter med avseende på ålder. Människovärdesprincipen säger tvärt om - alla människors liv är lika mycket värda och ska prioriteras lika högt, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning etc. Dock finns det undantag. Man får till exempel prioritera utifrån något som man kallar "biologisk ålder", dock aldrig "kronologisk ålder".

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in