Termin 1    Gen    Fråga 423

Vilken betydelse har det att det finns flera olika kodon som kodar för leucin men enbart ett kodon som kodar för tryptofan?

Ju fler kodon som kodar för en aminosyra desto vanligare är aminosyran i kroppens proteiner. Leucin har 8 medan lysin bara har 2.

Rätt svar är därför: Antal kodon för en aminosyra avspeglar förekomsten av aminosyran i kroppens proteiner.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in