Termin 1    Gen    Fråga 423

Vilken betydelse har det att det finns flera olika kodon som kodar för leucin men enbart ett kodon som kodar för tryptofan?

Ju fler kodon som kodar för en aminosyra desto vanligare är aminosyran i kroppens proteiner. Leucin har 8 medan lysin bara har 2.

Rätt svar är därför: Antal kodon för en aminosyra avspeglar förekomsten av aminosyran i kroppens proteiner.

0%
0 av 217 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in