K1    GNM    Fråga 269

Vilken av följande komponenter i elektrontransportkedjan hämmas av cyanid?

Komplex IV bildar vatten av vätejoner och syre. Cyanid binder in hårdare än syre vilket blockar denna processen och därmed slår ut hela elektrontransportkedjan som resulterar i död vid cyanidförgiftning.

Kuriosa; efter andra världskriget valde flera högt uppsatta nazister att ta livet av sig innan sina rättegångar med cyanidkapslar.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: