K1    Gen    Fråga 259

En skadad cell kan dö genom exempelvis apoptos eller nekros. Vilket av följande påståenden om nekros är korrekt?

Både apoptos och nekros är begrepp som innebär celldöd. Skillnaden mellan dem är att apoptos är en kontrollerad celldöd där kroppen tar minimal skada medan nekros sker vid t.ex. skador eller näringsbrist vilket gör att cellen "lyserar" och dess innehåll utsöndras okontrollerat vilket leder till en inflammation.
Rätt svar "Cellen lyserar och en inflammation kan starta"

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 214 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: