Termin 1    Gen    Fråga 198

I arvsmassan finns det förutom proteinkodande gener också gener som kodar för så kallade mikroRNA. Vilken funktion har sådana RNA-molekyler i cellen?

mikroRNA kan binda in till ett mRNA och hindra dess translation. Det enda alternativet som är likt detta är "Bildar en mikroRNA-messengerRN- hybrid som resulterar i degradation av hybriden".

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in