Termin 1    Gen    Fråga 191

I medelhavsländerna är den vanligaste mutationen i G6PD c. 563 C>T. Det resulterar i att aminosyran Serin-188 byts mot fenylalanin. Vad kallas en sådan mutation?

Non-sense mutation är när vi får ett stoppkodon vilket ej är fallet här. Frame shift mutation sker efter skada på DNA och en reparation är gjord. Mis-sense mutation är vad vi har att göra med här. Fel aminosyra tillsätts vid translationen.

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in