Termin 1    GNM    Fråga 1742

Vilket svarsalternativ nedan anger de två viktigaste faktorerna som bestämmer basalmetabolismens storlek?

Basalmetabolismen är den energiförbrukning som sker automatiskt och upprätthåller kroppens basala och vitala funktioner i vila, så som andning, hjärtkontraktion och proteinsyntes. Storleken styrs mest av vikt och kroppssammansättning (andel fett, fett-fri kroppsvikt). Varje kilogram extra vikt ökar basalmetabolismen med ca. 12 kcal/dygn.

Vad vårt energiintag går åt till:

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in