Termin 1    Gen    Fråga 110

Vilka olika funktioner kan proteiner som syntetiseras vid kornigt ER (rough ER) ha? Ett alternativ är korrekt.

I originalfrågan fanns "extracellulär signalering" med som funktion i alla alternativ vilket gjorde att jag tog bort den då den bevisligen är rätt.

Jag har fått lära mig att proteiner som syntetiseras vid korniga ER oftast ska ut ur cellen medan proteiner som syntetiseras i cytoplasman av fria ribosomer ska varas kvar i cellen. Därför kan man ställa frågan mellan:
"translokator i ER membranet" eller "cytoplasmatiskt transport" där den tidigare känns kornigt ER och den senare som fria ribosomer. Rätt svar är också "Degradera material i lysosomen och translokator i ER membranet"

0%
0 av 216 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 216 st tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in