K1    Gen    Fråga 100

Kromatinet i cellkärnan är dynamiskt genom att histonernas N-terminala ändar kan modifieras med addition/deletion av små endogena ämnen. Vilken effekt får tillsättandet av acetylgrupper?

Här gäller det att komma ihåg att metylering stänger av gener och acetylering öppnar upp. "Ökar transkription av målgener" är därför rätt.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 200 rätt besvarade frågor
Välj vilka frågor du vill öva på Alla frågor Vetenskapligt förhållningsätt Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism

Öva inför K1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat tidigare flersvarsfrågor från K1s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Admin - Logga in: