Termin 1    IBI    Fråga 402

Cellen består av fyra grundtyper av makromolekyler. Vilken är INTE en av dem?

Proteiner, lipider, polysackarider och nukleinsyror är de grundläggande makromolekylerna som bygger upp alla kroppens celler.

Cytokiner är signalmolekyler (peptider och proteiner) vars funktion är att bära kemiska signaler mellan celler och bygger sålunda ej upp cellen i sig.

0%
0 av 1 rätt besvarade frågor
Välj vilket K1-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt Immun-Barriär-Infektion

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 217 st tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in