Termin 7    CREN    Fråga 1395

En patient söker med anamnes på rödfärgad urin och kan nu inte kissa. Blåsan kan palperas suprapubiskt och är starkt smärtande. Vad bör man misstänka att patienten drabbats av?

I det här läget är det mycket viktigt att misstänka blåstamponad, som troligen orsakats av koagelbildning på grund av blödning i urinblåsan, uretärerna eller njurarna.

I diagnostiskt och terapeutiskt syfte bör man först försöka skölja ur blåsan med koksalt, genom att använda en så kallad hematurikateter (3-vägskateter med grov lumen (20 Ch eller mer)). Om det inte går att skölja ur blåsan bör kirurgen kontaktas akut för transuretral blåsevakuering (suger ut obstruerande koagler och kan få stopp på blödning med diatermi).

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in