K7    GNM    Fråga 717

Vad är en vanlig orsak till okonjugerad hyperbilirubinemi med i övrigt normala leverparametrar?

De två vanligaste orsakerna till okonjugerad hyperbilirubinemi (med i övrigt normala leverparametrar) är hemolys och Gilberts syndrom. Vid hemolys ökas produktionen av bilirubin (bilirubin är en nedbrytningsprodukt av hemoglobin) och levern hinner inte konjugera och utsöndra bilirubinet i tillräcklig takt. Gilberts syndrom innebär en mutation i enzymet UGT1A1 i levercellerna, vilket leder till nedsatt konjugering av bilirubin och en icke-konjugerad bilirubinemi uppstår. Detta tillstånd behöver inte behandlas.

Vem ska bli läkare?
0%
0 av 43 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 185 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in