Termin 7    GNM    Fråga 77

Patient har under senare tid fått smärtattacker precis nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen, efter måltid. Varifrån kommer smärtan mest sannolikt?

Lokalisationen, och det faktum att smärtan uppstår i samband med måltid, gör att man måste misstänka att gallblåsan är orsak till smärtan.

Gallblåsan

0%
0 av 45 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in