Termin 7    GNM    Fråga 1085

En patient med misstänkta ventrikelulcus behandlas med smärtstillande. Vilket av följande preparat är direkt olämpligt att ge?

NSAID-preparat är direkt olämpliga att ge i detta fall då risken för blödning från magslemhinnan ökar kraftigt vid behandling av NSAID-preparat. Omfattande blödningar från ventrikelulcus kan vara direkt livshotande.

0%
0 av 43 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in