Termin 7    NSPR    Fråga 920

Markera den av strukturerna nedan som INTE deltar med en ledyta i knäleden (articulatio genus).

Caput fibulae är alltså inte en del av knäleden. Strukturen bildar istället proximala tibiofibularleden.

Articulatio genus

0%
0 av 35 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 189 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in