Termin 7    NSPR    Fråga 1390

Var fäster knäts laterala kollateralligamentet in?

Det laterala kollateralligamentet fäster in på femurs laterala epikondyl och på fibulahuvudet. Dess funktion är att hindra knäleden från att varusvackla, rotera och hyperextendera. Skador på ligamentet uppstår vid just kraftig varusvackling, vridvåld och hyperextension.

0%
0 av 186 rätt besvarade frågor
Välj vilket K7-tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Gastro-Nutrition-Metabolism Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar Neuro-Sinne-Psyke-Rörelse

Öva inför K7-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 186 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, typfallen och föreläsningarna från K7 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Hojta till ifall du har synpunkter eller förslag på förbättringar!

Logga in